Z początkiem maja w Finlandii weszły w życie przepisy przewidujące możliwość pozbawienia fińskiego obywatelstwa osób, które są winne ciężkich przestępstw, w tym zdrady kraju i terroryzmu.

Nowe przepisy o fińskim obywatelstwie zaczęły obowiązywać 1 maja. Dotyczą tylko osób, które ″mają także obywatelstwo drugiego kraju i których więzi z tym krajem są wystarczająco realne″.

Zgodnie przepisami fińskie obywatelstwo można utracić, będąc ″winnym przestępstw przeciwko żywotnym interesom Finlandii″, za które w najcięższym przypadku grozi kara przynajmniej ośmiu lat pozbawienia wolności.

Do tej grupy przestępstw należą np. takie, które prowadzą do zagrożenia suwerenności kraju, podżeganie do wojny, zdrada stanu czy szpiegostwo. Warunkiem pozbawienia obywatelstwa jest także to, aby osoba została skazana bezwarunkowo na co najmniej pięć lat więzienia.

Reklama

Obywatelstwo może utracić również osoba, która dopuściła się ciężkiego przestępstwa z zamiarem terrorystycznym, np. złamania zakazu używania broni chemicznej, handlu ludźmi, wzięcia zakładników, przestępstwa związanego ładunkiem jądrowym, porwania czy morderstwa.

Reklama

Jak wyjaśniło fińskie ministerstwo spraw wewnętrznych, innego rodzaju poważne przestępstwa nie mogą stanowić podstawy do utraty obywatelstwa, ponieważ Finlandię wiążą umowy międzynarodowe (Europejska konwencja o obywatelstwie).

″Utrata obywatelstwa jest szczególną sankcją. Skazani za zdradę stanu i przestępstwa terrorystyczne przestali być lojalni dla Finlandii i Finów″ - przyznał pełniący obowiązki ministra spraw wewnętrznych Kai Mykkanen, podkreślając, że obywatelstwo można utracić tylko za czyny, które zostały popełnione po wejściu w życie nowego prawa.

Resort doprecyzował, że nowych przepisów nie można zastosować np. wobec tych osób z fińskim paszportem, które przed wejściem w życie przepisów wyjechały na Bliski Wschód w celu wsparcia bojowników tzw. Państwa Islamskiego.

Propozycję zmian w prawie dotyczącą utraty obywatelstwa przedstawił ustępujący z urzędu liberalno-konserwatywny gabinet premiera Juhy Sipili. Kontynuuje on pracę do czasu powołania nowego rządu wyłonionego po wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w kraju w pierwszej połowie kwietnia.

W ostatnich dwudziestu latach fińskie władze przyznawały średnio rocznie ok. 3-12 tys. obywatelstw. Wcześniej, w pierwszej połowie lat 90. było to na poziomie ok. tysiąca.

W 2017 r. fińskie paszporty przyznano nieco ponad 12,2 tys. osób, przekraczając tym samym po raz pierwszy granicę 10 tys. Od 2010 r. fińskie obywatelstwo przyznawane jest najczęściej Rosjanom, Somalijczykom, Irakijczykom oraz Estończykom. Pod koniec 2017 r. w 5,5-milionowej Finlandii mieszkało blisko 118,5 tys. osób, które miały podwójne obywatelstwo.