Zarówno wiza, jak i zezwolenie będą udzielane na okres niezbędny do realizacji stażu, nie dłużej niż na sześć miesięcy.