Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów w czerwcu może trafić do Sejmu – zapowiada wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Ma on wprowadzić funkcję koronera oraz umożliwić potwierdzanie zgonu kierownikowi zespołu ratownictwa medycznego.
Obecnie kwestie te opisuje ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.). Ponieważ mija właśnie 60 lat od jej uchwalenia, wiele kwestii pozostaje w niej nieuregulowanych. Do Ministerstwa Zdrowia zgłaszane są od dawna problemy z ustaleniem lekarzy, instytucji odpowiedzialnych za stwierdzenie i udokumentowanie zgonu. Dlatego resort, chcąc dostosować przepisy do aktualnego stanu prawnego, tematykę dotyczącą stwierdzania zgonów wydzielił do odrębnego projektu ustawy.
Jeszcze niedawno wice minister Król informował, że projekt ten czeka na powtórne zatwierdzenie w wykazie prac legislacyjnych rządu (wpisano go tam w marcu zeszłego roku). Teraz jest już po akceptacji i prowadzone są prekonsultacje. Przede wszystkim ze stroną samorządową, bo problemy te dotyczą głównie powiatów. Wiceminister przewiduje, że proces ten zakończy się w czerwcu i w tym samym miesiącu projekt zostanie skierowany do dalszych prac rządowych i parlamentarnych.
Nowa ustawa ma umożliwić powoływanie koronerów, precyzyjnie określić, jaki lekarz i kiedy wypisuje kartę zgonu, a także dać takie uprawnienie kierownikom zespołu ratownictwa.
Według danych GUS, na które powołuje się wiceminister Król, w 2016 r. zmarło 388 tys. Polaków, z czego w szpitalach 197 tys., w innych zakładach opieki 31 tys., w domach ponad 137 tys., a w innych miejscach 20783.
Problemem jest głównie ta ostatnia kategoria zgonów – chodzi o osoby, których zwłoki są znajdowane w różnych miejscach, a które padły ofiarą przestępstwa lub są samobójcami. To w takich przypadkach – choć oczywiście nie wszystkich – najtrudniej ustalić, kto powinien wystawić kartę zgonu.
Nowe przepisy określą, jaki lekarz może wystawić kartę zgonu. Dadzą też takie uprawnienie kierownikom zespołów ratownictwa