Za przeprowadzenie adopcji dziecka w zamian za łapówkę grozić będzie kara nawet do pięciu lat więzienia. Podobnej sankcji mogą obawiać się osoby, które chcą pominąć postępowanie o przysposobienie, np. poprzez fikcyjne uznanie dziecka i zrzeczenie się praw rodzicielskich przez matkę.

Takie rozwiązania w kodeksie karnym szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt nowelizacji ma trafić do konsultacji publicznych jeszcze w tej połowie roku.
Reklama
Proceder organizowania nielegalnych adopcji penalizowany jest już obecnie (art. 211a k.k.), ale dotyczy uprowadzeń na szeroką skalę. Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że szara strefa adopcyjna w Polsce obejmuje nawet do 2 tys. przypadków handlu dziećmi rocznie. Nie znajduje to odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach policyjnych. Jak wynika z danych służb, w 2017 r. stwierdzono łącznie 55 przestępstw z art. 211a kodeksu karnego.
Zgodnie z planowaną zmianą oddanie lub przyjęcie dziecka do adopcji w celu osiągnięcia korzyści osobistej bądź majątkowej i ukrycie przed sądem orzekającym o przysposobieniu takiego porozumienia będzie zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Sankcji unikną jednak opiekunowie, którzy wręczyli biologicznym rodzicom drobny prezent.

Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów