Odpis aktu stanu cywilnego, aktu urodzenia lub małżeństwa można załatwić przez internet, za pośrednictwem portalu gov.pl - przypomina resort cyfryzacji. Z tego rodzaju usługi skorzystało już blisko 41 tys. osób.

W celu załatwienia takiej sprawy przez internet, trzeba wcześniej założyć Profil Zaufany, czyli potwierdzony zestaw danych – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL. Jego założenie jest bezpłatne, a profil jest ważny trzy lata.

Resort wyjaśnił, że po założeniu Profilu Zaufanego, na portalu gov.pl należy wybrać sekcje "Obywatel", "Zaświadczenia i odpisy" i "Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego". Wybierając opcję "Przez Internet" trzeba kliknąć następnie przycisk "Wyślij wniosek". Logujemy się Profilem Zaufanym i wypełniamy elektroniczny formularz. Należy w nim zaznaczyć, o jaki rodzaj odpisu wnioskujemy, kogo dotyczy, itp.

Jeżeli składamy wniosek jako pełnomocnik, trzeba dołączyć jeszcze upoważnienie w formie załącznika. Jeśli natomiast odpis dotyczy nas samych, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Do uzupełnienia pozostaną jedynie dane kontaktowe.

Kolejnym krokiem jest wybór sposobu odbioru dokumentu, o który wnioskujemy. Możemy go odebrać osobiście w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, poprzez przesyłkę pocztową lub wybrać elektroniczną wersję dokumentu, która wysyłana jest na skrzynkę ePUAP.

Ostatnim krokiem jest uregulowanie płatności. Ministerstwo wyjaśniło, że kwota zależeć będzie od liczby i rodzajów odpisów, które zostały wskazane w formularzu. Np. odpis skrócony aktu stanu cywilnego kosztuje, również wielojęzyczny - 22 zł, a odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł. Należność można uregulować również za pomocą bankowości internetowej.

MC wskazuje, że odpis aktu można dostać również bezpłatnie - np. wówczas, jeśli chcemy uzyskać dowód osobisty lub paszport, świadczenie socjalne, pomoc społeczną, alimenty, a także w przypadku spraw dotyczących ZUS-u.