Nie ma przy tym znaczenia powód opóźnienia, o ile leży on po stronie wykonawcy. Co istotne, skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy o wykonanie remontu skutkuje obowiązkiem wzajemnego rozliczenia z wykonawcą, np. z prac, które zostały faktycznie zrealizowane (wskazuje na to art. 494 Kodeksu cywilnego).

Np. zawarliśmy umowę na odmalowanie mieszkania do końca lutego. W ostatnim dniu terminu odmalowany jest tylko jeden z dwóch pokoi, gdyż wykonawca w międzyczasie kończy jeszcze remont u innego konsumenta i nie może w pełni zaangażować się w prace w naszym mieszkaniu. Wtedy można odstąpić od umowy i zatrudnić nową, bardziej rzetelną ekipę. Odstępując od umowy, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za pomalowanie jednego pokoju. Oznacza to, że jeśli wcześniej zapłaciliśmy w formie zaliczki kwotę przewyższającą koszt pomalowania jednego pokoju, to możemy żądać zwrotu różnicy.

Podstawa prawna: art. 635 w związku z art. 656 i art. 658 Kodeksu cywilnego oraz wyroku Sądu Najwyższego (sygnatura akt: IV CSK 182/11)

Źródło: www.konsumenci.org