W umowie o wykonanie remontu (np. mieszkania) często podawany jest termin, w którym remont ma być ukończony. Przekroczenie takiego czasu przez wykonawcę powoduje, że konsument może odstąpić od umowy, nie wyznaczając dodatkowego terminu na ukończenie remontu.

Nie ma przy tym znaczenia powód opóźnienia, o ile leży on po stronie wykonawcy. Co istotne, skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy o wykonanie remontu skutkuje obowiązkiem wzajemnego rozliczenia z wykonawcą, np. z prac, które zostały faktycznie zrealizowane (wskazuje na to art. 494 Kodeksu cywilnego).

Np. zawarliśmy umowę na odmalowanie mieszkania do końca lutego. W ostatnim dniu terminu odmalowany jest tylko jeden z dwóch pokoi, gdyż wykonawca w międzyczasie kończy jeszcze remont u innego konsumenta i nie może w pełni zaangażować się w prace w naszym mieszkaniu. Wtedy można odstąpić od umowy i zatrudnić nową, bardziej rzetelną ekipę. Odstępując od umowy, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za pomalowanie jednego pokoju. Oznacza to, że jeśli wcześniej zapłaciliśmy w formie zaliczki kwotę przewyższającą koszt pomalowania jednego pokoju, to możemy żądać zwrotu różnicy.

Podstawa prawna: art. 635 w związku z art. 656 i art. 658 Kodeksu cywilnego oraz wyroku Sądu Najwyższego (sygnatura akt: IV CSK 182/11)

Źródło: www.konsumenci.org