Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy dotyczący zatorów płatniczych i jeszcze w tym miesiącu rząd może go przyjąć podczas posiedzenia, wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz.

"Komitet Stały przyjął dzisiaj projekt ustawy o zatorach płatniczych, czyli to próba zniwelowania największej bariery rozwojowej dla małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

"Przed nami jeszcze komisja prawna, gdyż było tam kilka zastrzeżeń natury legislacyjnej. W ciągu dwóch tygodni będziemy chcieli, aby Rada Ministrów przyjęła ustawę, na pewno w marcu" - dodała minister.

Według niej, jeżeli Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy w marcu, to jest szansa, że będzie ona wdrożona od stycznia 2020 r.

Reklama

Emilewicz zwróciła uwagę, że ta ustawa m.in. skraca terminy płatności do 30 dni dla administracji i do 60 dnia dla relacji między dużym podmiotem, a małym.

"Wprowadzamy także ulgę na tzw. złe długi, czyli należny podatek firma zapłaci wtedy, kiedy dostanie wynagrodzenie. Kolejna rzecz to wprowadzamy karę administracyjną dla tych nagminnie ociągających się i kredytują kosztem mniejszego podmiotu. Za przekroczenie terminu będzie naliczana kara administracyjna w wysokości 5% niezapłaconej faktury, a egzekwować to będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta" - dodała.

Jej zdaniem, jest to także działanie antycykliczne w obecnej sytuacji niewielkiego spowolnienia gospodarczego.

"Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw jest jednym z naszych zadań , którym musimy sprostać i ta ustawa temu również służy" - dodała minister.