Przyznanie alimentów natychmiastowych na rzecz dziecka ma się odbywać w ciągu kilkunastu dni od złożenia wniosku. To podstawowy cel przyjętego wczoraj przez rząd projektu reformy prawa rodzinnego. Dziś od złożenia wniosku do wypłaty często mija nawet kilkanaście miesięcy. Odbija się to na dzieciach, którym brakuje środków do życia.
Alimenty natychmiastowe będą przyznawane w procedurze nakazowej, przy maksymalnym ograniczeniu formalności. Ubiegający się o nie będą mogli składać pozew na gotowym formularzu, którego wzór znajdzie się w internecie. Będzie on na tyle prosty, że powinien sobie z nim poradzić przeciętny obywatel bez wiedzy prawnej. Do wniosku będzie trzeba dołączyć jedynie odpis aktu urodzenia dziecka.
Wysokość świadczenia ma być ustalana według uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa, przy której ustaleniu będą brane pod uwagę m.in. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz współczynnik dzietności. Z wyliczeń resortu sprawiedliwości wynika, że dziś alimenty natychmiastowe wynosiłyby 500 zł na jedno dziecko, 900 zł na dwoje oraz 1200 na troje.
Uzyskanie ich nie zamknie drogi do uzyskania wyższego świadczenia alimentacyjnego wskutek wydanego przez sąd wyroku. Jednocześnie w projekcie nowelizacji rzecz jasna wprowadzona została możliwość odwołania się od alimentacyjnego nakazu zapłaty.
Projekt ustawy przewiduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego względem dzieci po ukończeniu przez nie 25. roku życia. Dziś jest tak, że płacący rodzic musi złożyć wniosek. Wielu tego nie robi, w związku z czym musi dłużej łożyć na dorosłe dzieci. Ze względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których dziecko nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, sąd na żądanie uprawnionego przedłuży obowiązywanie świadczenia alimentacyjnego. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego po osiągnięciu 25. roku życia nie będzie dotyczyło dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd