Prezydent Andrzej Duda powoła we wtorek prezesów dwóch izb Sądu Najwyższego - Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej - poinformował w poniedziałek PAP prezydencki minister Paweł Mucha.

Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to dwie nowe Izby Sądu Najwyższego, które zostały powołane na mocy ustawy o SN, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r.

Radio RMF FM podało wcześniej, że na stanowisko prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego prezydent powoła Joannę Lemańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego a na stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej Tomasza Przesławskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Nominacje prezesów izb Sądu Najwyższego to kompetencja prezydenta, który dokonuje ich wyboru spośród trzech kandydatów wskazanych przez sędziów izb.

Głównym zadaniem tworzonej od podstaw Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych. Instytucja skargi nadzwyczajnej przewiduje m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat.

Dotychczas wpłynęło do SN kilka skarg nadzwyczajnych, które złożyli m.in. RPO i Prokurator Generalny. Oczekują one na wyznaczenie terminów. Pierwsza rozprawa w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odbyła się w połowie lutego. SN w składzie trojga sędziów tej Izby oddalił skargę kasacyjną spółki przeciw prezesowi UOKiK w związku ze stwierdzeniem praktyk naruszających interesy konsumentów.

Od października ub.r. funkcję pełniącego obowiązki prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sprawuje sędzia Dariusz Czajkowski. W styczniu br. zgromadzenie sędziów tej Izby wskazało troje kandydatów na prezesa. Są nimi sędziowie: Joanna Lemańska, Leszek Bosek i Oktawian Nawrot.

Z kolei pierwsza jawna rozprawa w nowo utworzonej Izbie Dyscyplinarnej SN odbyła się w początkach grudnia zeszłego roku. W tamtej Izbie obowiązki prezesa pełni najstarszy sędzia Izby Jan Majchrowski. W końcu stycznia zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej również wyłoniło troje kandydatów na prezesa. Zostali nimi sędziowie: Majchrowski, Małgorzata Bednarek i Tomasz Przesławski.