Obecnie znak D-51 informuje, a raczej ostrzega zarówno przed stacjonarną kontrolą prędkości, jak i kontrolą średniej prędkości na dłuższym odcinku drogi. Jedyne co wyróżnia odcinkowy pomiar, to stosunkowo małe tabliczki umieszczone pod znakiem D-51. „Ze względu na specyfikę urządzeń rejestrujących, realizujących pomiar średniej prędkości na określonym odcinku drogi, występuje potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym sposobie wykonywania pomiaru” – czytamy w uzasadnieniu.

Pod nowymi znakami, które w bardziej czytelny sposób będą informować o miejscu rozpoczęcia pomiaru średniej prędkości, będą mogły być również stosowane tabliczki informujące o tym, na jakiej odległości owa kontrola będzie przeprowadzana. Dodatkowe tabliczki mają być umieszczane w sytuacji, gdy znak informujący o początku pomiaru stoi w miejscu o ograniczonej widoczności (np. na łuku drogi).

Projektodawcy liczą, że zmiana może przyczynić się do skuteczniejszego respektowania przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości, co w efekcie powinno się przełożyć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarządcy dróg będą mieli dwa lata na wymianę oznakowania.