Resorty infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowując dwa nowe znaki informacyjne. Znaki D-51a i D-51b w czytelny sposób będą informować o początku i końcu odcinkowego pomiaru prędkości.
Obecnie znak D-51 informuje, a raczej ostrzega zarówno przed stacjonarną kontrolą prędkości, jak i kontrolą średniej prędkości na dłuższym odcinku drogi. Jedyne co wyróżnia odcinkowy pomiar, to stosunkowo małe tabliczki umieszczone pod znakiem D-51. „Ze względu na specyfikę urządzeń rejestrujących, realizujących pomiar średniej prędkości na określonym odcinku drogi, występuje potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym sposobie wykonywania pomiaru” – czytamy w uzasadnieniu.
Pod nowymi znakami, które w bardziej czytelny sposób będą informować o miejscu rozpoczęcia pomiaru średniej prędkości, będą mogły być również stosowane tabliczki informujące o tym, na jakiej odległości owa kontrola będzie przeprowadzana. Dodatkowe tabliczki mają być umieszczane w sytuacji, gdy znak informujący o początku pomiaru stoi w miejscu o ograniczonej widoczności (np. na łuku drogi).