Tylko Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma umocowanie prawne do wydawania wytycznych i interpretowania przepisów dotyczących danych osobowych, a inne instytucje, w tym resort cyfryzacji, nie powinny wchodzić w jego kompetencje - zaapelował we wtorek UODO.

Konferencję przedstawiającą "Objaśnienia prawne dla pracodawców dotyczące RODO" organizuje w środę Ministerstwo Cyfryzacji.

"Urząd Ochrony Danych Osobowych ze zdziwieniem przyjął zapowiedź Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącą jutrzejszej konferencji prasowej, na której mają być zaprezentowane formalne objaśnienia prawne dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców" - napisał UODO we wtorkowym komunikacie.

Jak napisano, choć UODO "docenia wszelkie inicjatywy związane z upowszechnieniem wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych", to "nie mogą one naruszać przepisów RODO oraz wkraczać w kompetencje Prezesa UODO".

Urząd zwrócił też uwagę, że jedynym właściwym i wyspecjalizowanym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes UODO, który ma status i kompetencje organu nadzorczego określone w RODO.

"Z tego względu dokonywanie oficjalnej interpretacji prawa w tym zakresie leży po stronie Prezesa UODO. Zgodnie z RODO jest to wyłączną kompetencją organów nadzorczych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych. Tym samym UODO jest jedynym organem umocowanym prawnie do wydawania wytycznych i interpretowania w tym zakresie przepisów prawa" - podkreślono, zwracając uwagę, że w świetle prawa UE Prezes UODO nie jest związany jakimikolwiek formalnymi objaśnieniami prawnymi dotyczącymi stosowania RODO.

"Dlatego apelujemy o niepodejmowanie działań, które mogą narazić polskich przedsiębiorców na negatywne konsekwencje i w dłuższej perspektywie utrudnić im działalność, a w konsekwencji rodzić pytanie o możliwą odpowiedzialność Skarbu Państwa za takie szkody" - przestrzegł Urząd w komunikacie.

UODO przypomniał także, iż sam organizuje szkolenia i publikuje poradniki oraz materiały informacyjne dotyczące m.in. stosowania RODO w kontekście zatrudnienia, w tym Poradnik RODO „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy”: https://uodo.gov.pl/pl/file/1469.

Według zapowiedzi resortu cyfryzacji, w środę Minister Cyfryzacji wyda "objaśnienia prawne dotyczące RODO dla pracodawców", które "zawierają probiznesowe podejście w zakresie przetwarzania danych osobowych podawanych w CV i mają na celu ułatwienie działań przedsiębiorców".

"Są to pierwsze - w oparciu o Konstytucję dla Biznesu - objaśnienia prawne, do których wydawania uprawnieni są ministrowie członkowie Rady Ministrów" - napisano w komunikacie MC, informującym o konferencji, w trakcie której zostaną również udzielone odpowiedzi "na pytania dotyczące mocy prawnej objaśnień, konsekwencji niedostosowania się do ich treści oraz wskazania tego kto zobowiązany jest do ich przestrzegania".

MC zapowiedział ponadto poruszenie problematyki swobodnego przepływu danych również w odniesieniu do brexitu.

Konferencję na temat ochrony danych osobowych w razie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię bez umowy, czyli tzw. twardego brexitu Urząd Ochrony Danych Osobowych zorganizował w zeszłym tygodniu.

W konferencji obok ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego udział wziąć mają także wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi MC Maciej Kawecki.