Rozmawiamy z WITOLDEM DROŻDŻEM, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jakie obowiązki związane z ewidencją będzie miał obywatel po zniesieniu obowiązku meldunkowego? - Z chwilą zniesienia obowiązku meldunkowego jedyną czynnością, jaka będzie spoczywała na obywatelu, będzie konieczność zgłoszenia do urzędu miejsca zamieszkania.
W miejsce dotychczasowego obowiązku zameldowania się na pobyt stały, czasowy trwający ponad trzy miesiące oraz czasowy do trzech miesięcy planujemy wprowadzić jedynie obowiązek zgłaszania miejsca zamieszkania do właściwego urzędu. Jednocześnie planujemy uprościć procedury realizacji tego obowiązku. Największą zmianą w tym zakresie będzie możliwość zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania poprzez internet oraz ograniczenie liczby czynności dokonywanych przez obywatela. Naszym celem jest zwiększenie swobody obywatela przy wyborze formy kontaktowania się z urzędem, a także wprowadzenie uproszczeń przy wypełnianiu formularzy. Najważniejsza korzyść, jaką przyniesie ze sobą zmiana w przedmiotowym prawie, dotyczy zniesienia konieczności wpisywania adresu zamieszkania w dowodzie osobistym.
• Jakie ustawy należy zmienić, aby w prawie nie powstała luka po zniesieniu obowiązku zgłoszenia zameldowania?
- Założenia dotyczące zniesienia obowiązku meldunkowego są wstępnym etapem prac nad projektowaniem konkretnych przepisów i wyborem różnych wariantów w zakresie obowiązku meldunkowego. Dopiero na podstawie tych założeń będziemy konsultowali możliwości różnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych.
Pragniemy do końca roku przygotować odpowiednie przepisy prawne. Nie planujemy jednak natychmiastowej rewolucji z dnia na dzień. Cały czas będą prowadzone konsultacje.
• Czym będzie się różnił obowiązek meldunkowy od zgłoszenia zamieszkania?
- Dotychczasowy obowiązek meldunkowy od planowanego obowiązku zgłoszenia miejsca zamieszkania różni stopień sformalizowania. Zmiany, nad którymi pracuje w chwili obecnej resort, zmierzają w kierunku odformalizowania większości czynności związanych z obecnością obywatela w urzędzie. Procedura rejestracji obywatela oraz czynności związane ze zmianą miejsca zamieszkania będą znacznie prostsze niż dotychczas. Przykładowo wyrejestrowanie z poprzedniego miejsca zamieszkania nastąpi automatycznie, bez konieczności wizyty obywatela w urzędzie. Czynności tej dokona organ przyjmujący zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania. Sama procedura rejestracji będzie znacznie prostsza. Ponadto obywatel będzie miał możliwość wypełnienia formularza również elektronicznie.