Prezes UOKiK może nałożyć za antykonsumenckie praktyki karę nie tylko na spółkę, lecz także na osobę, która pociąga w niej za sznurki. Nowe przepisy już obowiązują
Nowo dodany art. 106b do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798) będzie mógł nałożyć do 2 mln zł kary na osobę zarządzającą, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 23a lub art. 24 ustawy. Te przepisy zaś mówią o zakazie stosowania klauzul abuzywnych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotychczas karać samych zarządzających można było jedynie za naruszenia z zakresu prawa konkurencji.

Aktywny urząd