Sejm w uchwalił w piątek nowelizację ustawy Prawo o notariacie, która znosi obowiązek bezpośredniego doręczania pism przez notariusza. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Za przyjęciem noweli głosowało 426 posłów, nikt nie był przeciw.

Przyjęta nowelizacja wykreśla z Prawa o notariacie przepisy dotyczące obowiązku bezpośrednich doręczeń pism przez notariusza. W ocenie autorów noweli przepisy te obecnie są całkowicie zbędne, ponieważ w praktyce używa się innych – skuteczniejszych sposobów przekazywania pism, niż bezpośrednio przez notariusza.

Ze statystyki resortu sprawiedliwości przytaczanej w uzasadnieniu, rocznie taki tryb stosowany był zaledwie 200 razy w skali 3,5 tys. polskich notariuszy.

Powodem zmiany jest też uniknięcie unijnego prawa, które zmusza notariuszy do bezpośredniego doręczania wszelkich pism, ale tylko jeśli mają taki zapisany obowiązek w prawie krajowym.

Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.