Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do poziomu 800 zł oraz aktywizację dłużników alimentacyjnych - przewiduje rządowa nowelizacja, którą w czwartek uchwalił Sejm.

Za rządową nowelizacją w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych opowiedziało się 426 posłów, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu.

Posłowie odrzucili poprawki Nowoczesnej dotyczące m.in. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł.

Zgodnie z nowymi przepisami, organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. Nowelizacja przewiduje też podniesienie – od 1 października 2019 r. – kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł. Dzięki temu – jak podkreślają wnioskodawcy – dodatkowe 60 tys. dzieci będzie mogło korzystać z funduszu.

Nowelizacja zawiera też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Komornicy sądowi będą uzyskiwali te informacje elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją w razie zmian.

Nowelizacja wprowadza także kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych "na czarno". Rozwiązanie to ma wejść w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Zgodnie z nowymi przepisami, organy egzekucyjne będą mogły prowadzić egzekucje z otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych – do 50 proc. tych diet.