Rzecznik Praw Obywatelskich zamierza zbadać, czy obowiązek nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom, na podstawie których firmy energetyczne mogą wejść na teren prywatny w celu usunięcia awarii, konserwacji czy remontu instalacji, nie spowoduje nadmiernego ograniczenia prawa własności.

Chodzi o znowelizowany artykuł Ustawy o gospodarce nieruchomościami, przyjęty w miniony piątek przez Senat wraz z nowelizacją Prawa energetycznego. Izba wyższa przyjęła nowelizację bez poprawek; po podpisaniu przez prezydenta ma ona wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W senackiej debacie senatorowie Platformy Obywatelskiej argumentowali, że o ile w przypadku konieczności usunięcia awarii rygor natychmiastowej wykonalności decyzji może mieć uzasadnienie, o tyle rozszerzenie go o remonty, konserwacje czy usuwanie instalacji z posesji może naruszać konstytucyjne prawo własności i stwarzać pole do nadużyć. W tej sprawie złożono tzw. poprawkę mniejszości, odrzuconą w głosowaniu przez Senat.

Reklama

"Moja rola jest taka, żeby się temu przyjrzeć; zobaczyć, czy czasami nadmiernie nie zostanie naruszone prawo własności" - powiedział we wtorek PAP Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, przebywający w Piekarach Śląskich w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami woj. śląskiego. Rzecznik przypomniał, że z rygorami natychmiastowej wykonalności decyzji mieliśmy już do czynienia np. w przypadku tzw. specustaw – drogowej czy np. specustawy w kontekście organizacji Euro 2012.

"Powstaje pytanie, czy to jest faktycznie właściwy reżim do realizowania inwestycji energetycznych, czy ten reżim nie spowoduje nadmiernego ograniczenia prawa własności lub (...) nieodwracalnych skutków związanych z tym, że decyzje będą podlegały natychmiastowej wykonalności" - dodał Bodnar.

"Muszę się temu przyjrzeć i sformułować odpowiednią opinię. Nie wiem, czy to coś da na obecnym etapie prac legislacyjnych, ale taka jest moja rola, żeby chociaż w ten sposób zareagować" - podsumował Rzecznik.

Chodzi o artykuł ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczący wprowadzenia "obowiązku nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom administracyjnym zobowiązującym do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów, urządzeń, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, paru, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej, sygnalizacyjnej a także innych podziemnych, naziemnych, nadziemnych obiektów i urządzeń" niezbędnych do korzystania z instalacji, a także usuwania tych instalacji.

Za przyjęciem nowelizacji Prawa energetycznego i kilku innych ustaw w Senacie głosowało w piątek późnym wieczorem 57 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu.