75 zł po 11 latach – o tyle ma wzrosnąć kryterium dochodowe do Funduszu Alimentacyjnego. – Lepiej pracować na czarno, niż liczyć na tę jałmużnę – mówią samodzielni rodzice i piszą list do polityków
Artykuł 209 kodeksu karnego od połowy 2017 r. obowiązuje w nowym brzmieniu. Zgodnie z nim za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego co najmniej przez trzy miesiące grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności. To doprecyzowanie miało ułatwić ściąganie zaległości od dłużników.