84 proc. ankietowanych przez SSP "Iustitia" sędziów nie zetknęło się osobiście w swoim sądzie z naciskami o charakterze politycznym, a 15 proc. sędziów miało z nimi kontakt. 67 proc. nie słyszało o takich naciskach w swoim sądzie, a 29 proc. - słyszało.

"Iustitia" badanie w postaci dobrowolnej i anonimowej ankiety przeprowadzonej on-line na 330 sędziach z całego kraju przeprowadziła między 12 a 20 lipca. Ankietę otrzymali też wszyscy sędziowie zrzeszeni w "Iustitii", którzy podali swój e-mail.

Z badań wynika, że 84 proc. badanych nie zetknęło się osobiście w swoim sądzie z naciskami o charakterze politycznym, a 67 proc. nie słyszało o takich naciskach w swoim sądzie. O bezpośrednich naciskach napisało 15 proc. sędziów, którzy odpowiedzieli na ankiety, a o tym, że słyszeli o takich - 29 proc. 63 proc. podało, że w ostatnim roku zmienił się prezes ich sądu. Według 45 proc. nowy prezes cieszy się zaufaniem mniejszym od poprzedniego prezesa, 35 proc. - takim samym jak poprzednik, a 12 proc. - większym. 8 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Sędziowie zapytani w ankietach o ocenę sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie związków z polityką w 89-91 proc. wskazali, że są one bardziej zależne od wpływów politycznych, niż za poprzedniego ministra sprawiedliwości.

W ocenie zdecydowanej większości ankietowanych - 85 proc. - pierwszą prezes Sądu Najwyższego jest nadal prof. Małgorzata Gersdorf. 9 proc. uważa, że przeszła ona w stan spoczynku 4 lipca.

61 proc. jest zdania, że nie mają zastosowania przepisy o przejściu w stan spoczynku sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia. 26 uważa, że te przepisy obowiązują, a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Zdecydowana większość (90 proc.) ankietowanych pytana, jak ocenia przyszłość polskiego sądownictwa w zakresie niezależności po ostatnich reformach obecnego rządu uważa, że jest ona zagrożona; 3 proc. mówi o zwiększeniu niezależności sądów, a 6 proc. - że nic się w tej sprawie nie zmienia.