Służby celne w całej UE będą bardziej rygorystycznie kontrolować pieniądze wpływające i wypływające przez unijne granice. Rada przyjęła właśnie zmiany w rozporządzeniu w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych lub wywożonych ze Wspólnoty (wejdą one w życie 20 dni po publikacji w dzienniku urzędowym UE).
Podróżujący, którzy posiadają w bagażu kwotę o równowartości co najmniej 10 tys. euro, nadal będą zobowiązani zgłosić ją funkcjonariuszom. Rozszerzona zostanie jednak definicja „środków pieniężnych”. Obecnie należy deklarować gotówkę, czeki podróżne czy weksle, a po zmianach do tego wykazu dojdą jeszcze przekazy pocztowe, pieniądze przesłane kurierem, karty przedpłacone i złoto.
Dokonanie zgłoszenia będzie wymagane niezależnie od tego, czy podróżny przewozi te walory w portfelu, bagażu czy w innym środku transportu. Unijne służby celne będą mieć kompetencje, aby skontrolować wszystkie przesyłki i paczki. Co więcej, krajowe władze skarbowe uzyskają większe możliwości wymiany informacji o zarejestrowanych przypadkach szmuglowania pieniędzy.
Reklama
Wzmocnienie inspekcji przepływów pieniężnych między Unią a państwami spoza Wspólnoty to część wysiłków zmierzających do ograniczenia procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kraje członkowskie nadal będą mogły wprowadzać dodatkowe restrykcje w przewozie pieniędzy, o ile nie naruszają one prawa UE.