Parlament zakończył prace nad nowelizacją kodeksu wykroczeń. Najważniejsza zmiana to zastąpienie progu kradzieży stanowiącego dotąd ¼ minimalnego wynagrodzenia, stałą kwotą wynoszącą 500 zł (to obniżenie progu, który od przyszłego roku miał wynosić 562,50 zł).
Kradzież, paserstwo, niszczenie mienia o wartości poniżej tej kwoty są wykroczeniem, a powyżej już przestępstwem. Zatrzymanie kroczącego progu kradzieży ma być remedium na walkę z zawodowymi złodziejami sklepowymi, działającymi z kalkulatorem w ręku. Nowelizacja daje też nowe narzędzie policji – rejestr osób popełniających wykroczenia i o to podejrzanych. Dzięki niemu sprawcę kilku kradzieży o wartości poniżej progu przepołowienia będzie można, po zsumowaniu wartości przywłaszczonych rzeczy, pociągnąć do odpowiedzialności jak za przestępstwo.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta