W porównaniu z I półroczem 2017 r. nastąpiła poprawa wyników pracy prokuratury, np. łączna kwota faktycznie zabezpieczonego mienia wzrosła z 212,7 mln zł do 630,2 mln zł - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa. Do prokuratur wpłynęło także więcej spraw.

Jak przekazano w komunikacie PK kwestię wyników prac prokuratur w Polsce omawiano we wtorek i w środę podczas narady ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego i kierownictwa PK z naczelnikami Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK, prokuratorami regionalnymi oraz prokuratorami okręgowymi.

"Narada była poświęcona przede wszystkim ocenie funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Omówiono na niej bieżące problemy oraz wyzwania stojące przed prokuraturą w najbliższym czasie" - przekazała PK.

Jak poinformowano na poprawę wyników pracy prokuratury w stosunku do I półrocza 2017 r. podczas narady zwracał uwagę prok. Święczkowski. Wskazał, że "znacząco zwiększyła się ilość i wysokość zabezpieczonego mienia". "Liczba postanowień wzrosła z 17 tys. 442 do 21 tys. 287, zaś łączna kwota faktycznie zabezpieczonego mienia z 212 mln 713 tys. zł do 630 mln 210 tys. zł. "Stanowi to kontynuację pozytywnego procesu od końca 2016 r." - oceniał.

Podkreślał, że poprawa wyników miała miejsce przy zbliżonej obsadzie kadrowej w prokuraturach. Natomiast, jak dodawał, nastąpił znaczący wzrost wpływu spraw - karnych z ok. 485 tys. do ponad 570 tys., administracyjnych z 23 tys. 963 do 26 tys. i cywilnych z 43 tys. 313 do 51 tys., co w konsekwencji wpłynęło na zwiększenie "obciążenia pracą prokuratorów i asesorów w prokuraturach rejonowych".

Jak podano w komunikacie w swoim wystąpieniu prokurator krajowy zwrócił także uwagę na zwiększoną liczbę aktów oskarżenia skierowanych do sądów, zwiększoną liczbę skutecznych wniosków o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, utrzymanie dobrego wskaźnika uniewinnień oraz zwiększoną ilości skutecznych środków odwoławczych.

"Dane statystyczne za ostatni okres pozwalają na stwierdzenie, że od momentu reformy prokuratury w 2016 r. coraz bardziej widoczne są pozytywne aspekty pracy prokuratorów" – oceniał prok. Święczkowski.

Jak natomiast mówił prokurator generalny Zbigniew Ziobro "prokuratura musi zapewnić bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa społecznego". "W dużej mierze zależy to od ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich prokuratorów" – zaznaczał.