Zabiegamy na forum UE, aby prawa polskich dzieci były chronione; chcemy wprowadzenia zasady, aby dzieci trafiające do rodzin zastępczych, mogły zachować swoją tożsamość kulturową - powiedział w czwartek wiceszef MS Michał Wójcik. Zapewnił, że są już pierwsze efekty tych starań.

Jak poinformował Wójcik podczas czwartkowej konferencji prasowej "kilka dni temu, w czasie spotkania z ministrem sprawiedliwości Austrii, która obecnie sprawuje prezydencję w UE, omówiono m.in. temat przedstawionej przez stronę polską propozycji do rozporządzenia Bruksela II bis".

"Chodzi o to, aby w prawie unijnym wreszcie uregulować kwestię umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i żeby zawsze była zachowana tożsamość dziecka, a więc żeby zawsze dziecko miało prawo do własnej religii, języka, kultury i tradycji" - podkreślił wiceminister.

"To jest coś, co boli obywateli w momencie, gdy dziecko polskie, obywatel polski, jest umieszczane w rodzinie, gdzie nie rozumie, co się do niego mówi, gdzie nie jest zachowana tożsamość" - powiedział Wójcik. Jak podkreślił, "to jest sprawa bardzo dla nas ważna i bardzo ważna dla ministra sprawiedliwości".

Reklama

W przekazanych dziennikarzom materiałach, resort sprawiedliwości przypomniał, że w sierpniu weszła w życie ustawa, która przewiduje m.in. współpracę polskich władz w przypadkach odebrania zagranicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dla dobra dziecka. Wspólne działania - poprzez wymianę niezbędnych informacji - podejmować mają: MS, MSZ oraz właściwy konsul RP.

Reklama

Ponadto ustawa uprościła i przyspieszyła procedurę, w przypadkach, gdy władze innych krajów oddzieliły dzieci od polskich rodziców, ale zgadzają się, aby trafiły one do Polski pod pieczę bliskich krewnych, rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczej.

Podczas czwartkowej konferencji Wójcik przekazał, że m.in. dzięki nowym przepisom w środę wieczorem do Polski powrócił z Hamburga wnuk Barbary Branickiej-Wala, który - jak pisał w styczniu "Super Express" - został odebrany matce, a następnie miał zostać umieszczony w niemieckiej rodzinie zastępczej. "To jest zwieńczenie naszych dwuletnich zabiegów, działań, walki o to, żeby to dziecko mogło przyjechać do Polski" - oświadczył.

Dodał, że w ciągu kilkunastu dni do Polski wróci też czwórka rodzeństwa, która miała trafić do rodziny zastępczej w Wielkiej Brytanii. Wójcik podkreślił, że sędzia która ogłaszała orzeczenie w tej sprawie "zwróciła uwagę na bardzo duże zaangażowanie władz państwa (polskiego-PAP), a także mówiła o tożsamości dziecka".

Wiceszef MS zapewnił ponadto, że dobro dzieci jest jednym z priorytetów rządu. "Jako rząd +dobrej zmiany+ wprowadziliśmy m.in. zakaz wydawania dzieci do momentu prawomocnych orzeczeń w tego typu sprawach" - przypomniał.

Dodał, że w ramach polityki rządu, wprowadzono też m.in. program 500 plus oraz zakazano odbierania dzieci, tylko ze względu na biedę.

Mec. Stefan Hambura, który był pełnomocnikiem Barbary Branickiej-Wala, zaapelował podczas konferencji do wszystkich rodziców, będących w podobnej sytuacji, o zgłaszanie się do Ministerstwa Sprawiedliwości. "Jeżeli dana osoba, rodzic, dziadek, babcia, wystąpią do MS, poproszą o pomoc, to zostanie ona im udzielona" - zadeklarował.

Wójcik już w końcu sierpnia informował, że Polska razem z Węgrami i Łotwą pracuje nad rozporządzeniem Bruksela II bis. "To jest dokument, w którym zaproponowaliśmy, jako Polska, razem z Węgrami i Łotwą, wprowadzenie przepisu, który mówi o konieczności zachowania tożsamości dziecka. Jeżeli dziecko na czas postępowania w jakimkolwiek kraju UE, będzie musiało być odebrane, wówczas będzie musiało być umieszczone w rodzinie, gdzie będzie zachowana tożsamość dziecka: język, kultura, tradycja, religia i o taki przepis dzisiaj w UE walczymy" – mówił wiceszef MS.

Jak dodawał, "ma nadzieję, że w czasie prezydencji austriackiej, zostanie sfinalizowana ta poprawka". "Na razie otrzymaliśmy od prezydencji austriackiej pismo, w którym ten problem stawiany przez Polaków został wpisany do 32 kluczowych punktów, które będą omawiane" - zaznaczył.

Minister ds. konstytucji, reform, deregulacji i sprawiedliwości Austrii Josef Moser gościł w Polsce w poniedziałek na osobiste zaproszenie ministra Zbigniewa Ziobro.