Wpłynęły kolejne trzy wnioski dotyczące zabezpieczenia, dotyczące uchwał KRS ws. kandydatów do Izby Cywilnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Zostaną one rozpoznane w czwartek - poinformował w środę sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak.

Te kolejne odwołania wpłynęły w zeszłym tygodniu, w ubiegły czwartek. Postanowienia będą wydane na posiedzeniach niejawnych.

NSA podjął we wtorek dwa postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Sąd ten oddalił natomiast dwa wnioski o wstrzymanie wykonania uchwał KRS z rekomendacjami na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

"Są różne stany faktyczne i różne stany prawne dotyczące tych wniosków. (...) W pierwszej ze spraw, w której NSA oddalił wniosek, powodem oddalenia było, że jeszcze strona w ogóle nie złożyła środka zaskarżenia, czyli odwołania. Ta sprawa dotyczyła Izby Kontroli Nadzwyczajnej" - poinformował sędzia. Jak dodał, z samej treści wniosku wynikało, że skarżącemu nie doręczono jeszcze uchwały KRS, tylko wie o rozstrzygnięciu z informacji medialnych.

Jak dodał, kolejny wniosek dotyczył kandydata do Izby Dyscyplinarnej SN. "W tym przypadku również NSA oddalił wniosek o zabezpieczenie przyjmując, że z uwagi na to, iż jest to sprawa publiczno-prawna i doszło już do wręczenia powołań na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej, to wniosek jest bezprzedmiotowy, bo nastąpiło powołanie na te stanowiska" - wyjaśnił Marciniak.

"Natomiast w przypadku dwóch wniosków kandydatów do Izby Karnej NSA wydał postanowienia, w których wstrzymuje wykonanie zaskarżonych uchwał w zaskarżonej części" - powiedział sędzia.

Sędzia pytany, czy udzielone zabezpieczenie uniemożliwia mianowanie wskazanej w uchwale osoby na sędziego SN wskazał w odpowiedzi, że z przepisów ustawy o KRS wynika, że ci kandydaci, których odwołania zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść, będą "podlegali rozpoznaniu przy kolejnych wolnych etatach sędziowskich i obwieszczeniach o wolnych stanowiskach sędziowskich". "Należy zauważyć, że już kolejne obwieszczenia zostały dokonane i na dniach mija termin, jeśli chodzi o kolejnych kandydatów, ale to są pytania do KRS i Kancelarii Prezydenta" - dodał.