Kandydaci na opiekunów będą mogli odbyć szkolenia poza macierzystym powiatem. Starosta podpisze z nimi umowy na czas nieokreślony.
Zbyt mała liczba chętnych do zajęcia się dziećmi jest jednym z powodów, dla których ponad 17 tys. z nich wciąż przebywa w domach dziecka. Aby rodzinnych form pieczy zastępczej było jak najwięcej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) proponuje zmiany, dzięki którym ich tworzenie będzie łatwiejsze. Zapewni też rodzinom korzystniejsze warunki sprawowania opieki.

Szkolenie w innym powiecie