Nasza redakcyjna koleżanka Agata Szczepańska została wyróżniona Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka nadawaną przez rzecznika praw dziecka.
– Swoimi materiałami dziennikarskimi, rzetelną informacją i gotowością przeciwstawiania się krzywdzeniu dzieci udowodniła moc uczciwej informacji w obronie dzieci – uzasadnił przyznanie odznaczenia ustępujący rzecznik Marek Michalak (na zdjęciu z laureatką).
Odznaka, ustanowiona w 2013 r., jest wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. Przyznawana jest zarówno osobom, jak i instytucjom. Dotychczas otrzymali ją między innymi Maria Łopatkowa, Jerzy Owsiak, Henryka Krzywonos-Strycharska, a także wiele organizacji pozarządowych, na przykład Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Związek Harcerstwa Polskiego. Gratulujemy.
Dziennik Gazeta Prawna