Karta Polaka wprowadza ułatwienia dla Polaków z byłego ZSRR. Jej posiadacze są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, będą też mogli wykonywać działalność gospodarczą na takich zasadach jak obywatele polscy. Koszty ich opieki zdrowotnej sfinansuje budżet.

Czy Karta Polaka zwalnia od pozwolenia na pracę

Każdy, kto posiada Kartę Polaka, będzie mógł pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.