Norbert S. został zatrzymany w kwietniu 2003 r., a na wolność wyszedł dopiero 27 lutego 2007 r. Sąd I instancji wymierzył mu karę 3 lat i 10 miesięcy więzienia. Po apelacji obrony sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia i kontynuowano areszt. Sąd odwoławczy przychylił się do argumentów obrońcy, że poprzednie sądy, przedłużając tymczasowe aresztowanie, naruszyły zakaz reformationis in peius.
Oskarżony spędził już bowiem w więzieniu czas dłuższy niż wymierzona kara. Wspomniana zasada mówi zaś, że gdy apelację składa obrońca, a prokuratura nie kwestionuje wyroku (tak było w tej sprawie), ostatecznie orzeczona kara nie może być wyższa niż ta z pierwszej instancji.
Mężczyzna wniósł skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polski rząd potwierdził, że tymczasowe aresztowanie Norberta S. nie było zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, która gwarantuje prawo do bycia osądzonym w rozsądnym terminie. Potwierdził też jego bezprawne pozbawienie wolności między 31 stycznia a 27 lutego 2007 r. i zobowiązał się do wypłaty skarżącemu 5 tys. euro.
Postępowanie karne przed polskimi sądami zakończyło się natomiast co do części zarzutów w grudniu 2014 r., gdy sąd skazał mężczyznę na 2 lata pozbawienia wolności, a w dalszym zakresie w styczniu 2018 r., kiedy sąd II instancji utrzymał wyrok skazujący go na 6 miesięcy ograniczenia wolności (zamieniono je zgodnie z kodeksem karnym na 3 miesiące więzienia).
Norbert S. w czerwcu 2015 r. wystąpił o zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności. Domagał się 290 tys. zł. 23 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach przyznał mu 110 tys. zł za 20 miesięcy bezpodstawnego pozbawienia wolności. Norbert S. spędził bowiem w areszcie 47 miesięcy, a finalna zasądzona kara wynosiła 27 miesięcy (2 lata plus 3 miesiące po zamianie kary ograniczenia wolności.) Wyrok jest nieprawomocny.
O sprawie poinformowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zajmuje się nią w ramach Programu Spraw Precedensowych.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt XXI Ko 28/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia