Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała już 17 komitetów wyborczych - wynika z danych dostępnych na stronie internetowej PKW. Termin przewidziany na zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego mija w poniedziałek 27 sierpnia.

Komitety partii politycznych i koalicji partii politycznych rejestruje PKW. O swoim utworzeniu Państwową Komisję Wyborczą zawiadamia także komitet wyborczy organizacji oraz komitet wyborczy wyborców, w przypadku, gdy zamierza zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie. Takich komitetów Komisja zarejestrowała dotychczas 17.

Są to: komitet wyborczy Partii Razem, komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, koalicyjny komitet wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, komitet wyborczy Ruch Narodowy RP, komitet wyborczy Partia Zieloni, komitet wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina, komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, komitet wyborczy wyborców Bezpartyjni, komitet wyborczy Ślonzoki Razem, komitet wyborczy Demokracja i Sprawiedliwość, komitet wyborczy II Rzeczpospolita Polska, komitet wyborczy Oburzeni, koalicyjny komitet wyborczy SLD Lewica Razem, komitet wyborczy Związku Słowiańskiego, komitet wyborczy Liga Samorządowa Pierwsza, komitet wyborczy Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, komitet wyborczy wyborców Jedność Narodu - Wspólnota.

Jak wynika z informacji na stronie internetowej PKW, wpłynęło 5 kolejnych zgłoszeń komitetów, w tym Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz'15.

Reklama

W województwach komisarze wyborczy zarejestrowali dotychczas - jak wynika z informacji na stronie internetowej PKW - ponad 4,7 tys. komitetów wyborczych. Najwięcej komitetów zarejestrowano w województwach: mazowieckim (630), dolnośląskim (461) i wielkopolskim (441).

Formalnie kampania wyborcza w wyborach samorządowych ruszyła 14 sierpnia; wówczas rejestrację mogły rozpocząć komitety wyborcze. Dopiero od dnia wydania przez PKW postanowienia o przyjęciu zawiadomienia komitet wyborczy może m.in. rozpocząć zbieranie podpisów poparcia pod listami, prowadzić agitację wyborczą. Zgodnie z kalendarzem wyborczym komitety wyborcze mają czas na zawiadomienie o swoim utworzeniu PKW lub właściwego komisarza wyborczego do 27 sierpnia.

Partie polityczne i koalicje partii politycznych o utworzeniu komitetu wyborczego zawiadamiają PKW. Komitet wyborczy organizacji oraz komitet wyborczy wyborców zawiadamia PKW o swoim utworzeniu w przypadku, gdy zamierza zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie. Jeśli komitet organizacji zamierza zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego właściwego dla siedziby organizacji, a w takiej samej sytuacji komitet wyborczy wyborców komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.