Rodacy z byłych republik radzieckich i Rosji nie muszą starać się o pozwolenie na pracę. Pisownia nazwisk polskich w Karcie jest najbardziej drażliwą kwestią i wymaga zmiany ustawy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych obiecuje, że obsługa Karty Polaka ruszy w ciągu 14 dni.
W sobotę 29 marca weszła w życie długo oczekiwana Karta Polaka. Ustawowe rozwiązania mają ułatwić udzielanie pomocy Polakom zamieszkałym za wschodnią granicą i podtrzymać ich łączność z naszym narodowym dziedzictwem kulturalnym.
Najbardziej drażliwą sprawą jest pisownia imion i nazwisk polskich.