W pierwszym półroczu 2018 pasażerowie skarżyli się na kolej ponad 600 razy - poinformował we wtorek Urząd Transportu Kolejowego. To więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku., ale liczba stwierdzonych nieprawidłowości w pociągach pasażerskich stale maleje.

W pierwszym półroczu 2018 do Urzędu Transportu Kolejowego, który przyjmuje skargi pasażerów na nieprawidłowe działanie systemu kolejowego, wpłynęło 612 skarg. Dla porównania: w 2017 roku w tym samym okresie wpłynęło 581 skarg.

Pasażerowie skarżyli się głównie na niewłaściwą obsługę przez konduktorów i pracowników kas biletowych, niekomfortowe warunki przejazdu, m.in. na ogrzewanie i klimatyzację, oraz na rozkłady jazdy, opóźnienia i niesatysfakcjonujący sposób rozpatrzenia skarg przez przewoźników.

Reklama

Zdaniem prezesa UTK Ignacego Góry, który wziął we wtorek udział w briefingu prasowym poświęconym wzmożonym kontrolom pociągów podczas wakacji, większa liczba skarg nie świadczy o tym, że stan pociągów jest gorszy, lecz o tym, że pasażerowie "coraz chętniej korzystają z przysługujących im praw". Chodzi m.in. o odszkodowania z tytułu opóźnień.

"W przypadku opóźnień pociągów każdy pasażer pociągów dalekobieżnych ma prawo do tego, żeby - w przypadku opóźnienia, które sięga powyżej jednej godziny - żądać odszkodowania w wysokości 25 proc. ceny biletu, a jeżeli chodzi o opóźnienie powyżej dwóch godzin może żądać zwrotu 50 proc. kosztów ceny biletu" - przypomniał Góra.

Reklama

Prezes UTK w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że kontrole, które są prowadzone przez około 70 kontrolerów UTK dotyczą zarówno spraw technicznym, gdzie główny nacisk kładzie się na sprawdzenie pociągu pod kątem bezpieczeństwa, jak i komfortu podróżowania, gdzie m.in. sprawdza się działanie klimatyzacji.

W pierwszej połowie 2018 roku UTK przeprowadziło 204 kontrole pociągów pasażerskich. Jak podkreśla urząd, wskaźnik nieprawidłowości stale spada i w pierwszej połowie tego roku wyniósł 0,8, co oznacza, że na 10 kontroli stwierdzono 8 nieprawidłowości.

Ignacy Góra poinformował, że podczas wakacji UTK przeprowadza więcej kontroli. W lipcu skontrolował ponad 40 pociągów kolonijnych i specjalnych, jeżdżących na duże wydarzenia, np. Opener Festival. "Podczas tych licznych czynności kontrolnych, które wykonujemy, stwierdzamy, że ilość nieprawidłowości spada i to bardzo cieszy" - mówił Ignacy Góra.

Góra podkreślił, że UTK po stwierdzeniu nieprawidłowości może nakazać wyłączenie z użytkowania wagonu, który nie spełnia warunków bezpieczeństwa lub komfortu podróżowania, i nakazać usunięcie nieprawidłowości w określonym czasie. Jeśli decyzja nie zostanie wykonana, prezes UTK może także nałożyć na przewoźnika karę za zwłokę (do 5 tys. euro za każdy dzień) lub - w skrajnych przypadkach - UTK może ukarać przewoźnika karą w wysokości 2 proc. przychodu przedsiębiorstwa. W 2018 roku wydano 16 decyzji o wyłączeniu pociągów z eksploatacji i 30 decyzji o ograniczeniu eksploatacji.

Na nieprawidłowości pasażerowie powinni się w pierwszej kolejności poskarżyć przewoźnikowi, a jeśli jego odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, mogą się skontaktować z Urzędem Transportu Kolejowego. Można to zrobić za pośrednictwem formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Można też zadzwonić na infolinię: 22 460 40 80, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15.