Byli autorami największego podatkowego sukcesu w 2008 roku. Przyczynili się do likwidacji jednego z absurdów prawnych - samochodów z kratką. Jerzy Martini, Zbigniew Liptak, doradcy podatkowi z Baker & McKenzie
Pierwsza polska sprawa w ETS dotycząca akcyzy została wniesiona przez Macieja Brzezińskiego. Poprowadził ją w 2005 roku i wygrał Jerzy Martini. Spór dotyczył pobierania akcyzy uzależnionej od wieku pojazdu na sprowadzane samochody osobowe. Jerzy Martini wyjaśnia, że Trybunał potwierdził, że progresywne stawki podatkowe, mające zastosowanie do przywozu z zagranicy ponaddwuletnich samochodów i dochodzące do 65 proc. ceny zakupu samochodu, naruszały prawo wspólnotowe.
- Wyrok ten otworzył drogę podatnikom do odzyskania nadpłaty znacznej części podatku akcyzowego - podkreśla Jerzy Martini.
W ubiegłym roku razem ze Zbigniewem Liptakiem reprezentowali przed ETS spółkę Magoora. Sprawa dotyczyła odliczenia podatku VAT od paliwa do samochodów. Trybunał potwierdził, że przepisy ograniczające prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do samochodów z kratką wprowadzone 1 maja 2005 r. są niezgodne z prawem wspólnotowym, a zatem nie mogą być stosowane. Analogicznie wypowiedział się Trybunał w sprawie dalszego ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wprowadzonego 22 sierpnia 2005 r. Konkluzje wyroku ETS dotyczą również bezpośrednio kwestii odliczenia podatku VAT od nabycia czy leasingu samochodów. Skutki wyroku ETS w sprawie Magoora odnoszą się zarówno do prawa polskich podatników do występowania o zwrot z odsetkami nieodliczonego w przeszłości podatku VAT, jak również oznaczają powrót samochodów z kratką do oferty firm motoryzacyjnych. Jest to zatem orzeczenie, które wywiera znaczący wpływ na życie gospodarcze, polepszając istotnie sytuację finansową setek tysięcy podatników w Polsce.
W maju 2004 r. Ministerstwo Finansów zlikwidowało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów z kratką oraz paliwa do nich. Trybunał potwierdził, że nastąpiło naruszenie prawa wspólnotowego - wyjaśnia Jerzy Martini. - Sprawa dotyczyła 90 proc. podatników, którzy posiadali takie auta dostawcze.
Współautorem sukcesu był Zbigniew Liptak
- Wygrałem jedną sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości razem z Jerzym Martinim w ubiegłym roku - mówi Zbigniew Liptak. - Rozprawa była bardzo sformalizowana. Najwięcej pytań sędziowie zadawali przedstawicielowi Ministerstwa Finansów.
Trybunał miał odpowiedzieć na pytanie sądu, czy polskie przepisy o akcyzie są zgodne z prawem unijnym. Potem dopiero sąd krajowy rozstrzyga konkretną sprawę podatnika, opierając się na uzasadnieniu zawartym w sentencji ETS. Ostatecznie spór będzie zakończony w Polsce 3 kwietnia - dodaje.
Ponadto Zbigniew Liptak wygrał kilkanaście spraw przed sądami administracyjnymi w Polsce, głównie w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Doradza sektorowi paliwowemu, motoryzacyjnemu, branży produktów codziennego użytku, m.in. kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości, handlowi i dystrybucji. Jest współautorem komentarzy do ustawy o VAT i akcyzie.
DGP