Eksmisja bez wyroku

Zgodnie z projektem lokatorzy będą musieli opuścić lokal po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa lub po jej wypowiedzeniu przez właściciela. Żądanie opróżnienia lokalu będzie musiało zostać przedstawione na piśmie i zawierać oznaczenie osób, których dotyczy, wskazanie umowy najmu okazjonalnego, przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego i pouczenie o co najmniej 7-dniowym terminie na opuszczenie lokalu.

Dzisiaj zdarza się, że lokatorzy nie chcą się wyprowadzić i kontynuują zamieszkiwanie bez tytułu prawnego. Jedynym wyjściem jest wówczas złożenie pozwu o eksmisję i po uzyskaniu wyroku z klauzulą wykonalności eksmitowanie byłych najemców do lokalu wskazanego przez gminę lub powoda. Instytucja najmu okazjonalnego ma pozwolić na uniknięcie takich problemów.

Pomieszczenie tymczasowe

W przypadku nieopróżnienia lokalu przez najemcę pisemne żądanie właściciela ma zastąpić wyrok sądu. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności ma być to dokument uprawniający komornika do dokonania eksmisji. Jak twierdzą autorzy projektu, organ egzekucyjny nie będzie musiał przeprowadzać lokatorów do lokali socjalnych, zastępczych czy pomieszczeń tymczasowych. Eksmisja ma być wykonywana do lokalu wskazanego w umowie o najem okazjonalny.

- Przepisy ułatwią prowadzenie eksmisji na etapie sądowym, jednak jej wykonanie przez komornika będzie i tak sprowadzało się do konieczności zapewnienia pomieszczeń tymczasowych. Obowiązujące przepisy wyraźnie zakazują eksmisji na bruk. Tak więc w przypadku gdy okaże się, że najemca faktycznie nie ma się gdzie przeprowadzić, trzeba będzie zapewnić mu dach nad głową - twierdzi Andrzej Kulągowski, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej.

Ministerstwo Infrastruktury chce przesłać projekt do Sejmu w czerwcu i jeśli spotka się on z przychylnością posłów, nowe przepisy zaczną obowiązywać na początku 2010 r.

200 tys. mieszkań jest szacunkowo wynajmowanych przez prywatnych właścicieli w szarej strefie

Podstawa prawna

● Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.).