Krajowa Rada Radców Prawnych przekazała ministrowi sprawiedliwości podjętą przez siebie uchwałę wraz założeniami do nowej ustawy o radcach prawnych. Zmiany obejmą przede wszystkim zasady i formę wykonywania zawodu przez radców prawnych, zakresu ich kompetencji oraz odpowiedzialności zawodowej.

- Budujemy bardzo nowoczesne rozwiązania, które podkreślą, w jaki sposób, my radcy prawni, będziemy przez najbliższe lata funkcjonować na rynku. Wszystkie zmiany są tworzone przede wszystkim w interesie klientów - mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Nowe kancelarie

W swej uchwale Krajowa Rada Radców Prawnych zdecydowała o rozszerzeniu form wykonywania zawodu. Radcowie prawni będą mogli prowadzić swoją działalność zawodową także w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie dopuszczalne jest świadczenia takich usług tylko w formie spółek, które przewidują pełną odpowiedzialność wspólników, czyli w formie spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej.

- Nie jest to nowatorskie rozwiązanie w Europie. Wzorujemy się na modelu wypracowanym w niemieckiej adwokaturze - wyjaśnia Maciej Bobrowicz.

Radcowie prawni mieliby także możliwość tworzenie spółek z przedstawicielami innych zawodów kwalifikowanych, jak np. doradcy podatkowi czy rzecznicy podatkowi.

- Zmieniło się podejście do firm prawniczych i dziś są to firmy nowoczesne, które świadczą pomoc prawną w wielu dziedzinach. Już dziś w wielu kancelariach zatrudnieni są doradcy podatkowi czy rzecznicy patentowi. Współpraca pomiędzy tymi zawodami a radcami prawnymi faktycznie już się dokonała i konieczne jest dopuszczenie możliwości zawierania takich spółek prawniczych - mówi Jarosław Chałas, partner zarządzający w kancelarii Chałas i Wspólnicy. Przypomina on, że zarówno rzecznicy patentowi, jak i doradcy podatkowi są zawodami wymagającymi wysokich kwalifikacji, do zdobycia których konieczne jest ukończenie aplikacji.

Sprawy karne

W swojej uchwale Krajowa Rada Radców Prawnych stwierdziła również, iż kompetencje radców prawnych powinny być powiększone o możliwość sprawowania funkcji obrończych w sprawach karnych i karnych skarbowych. Dziś takie uprawnienia przysługują wyłącznie adwokatom, którzy wielokrotnie sprzeciwiali się przyznaniu ich również radcom prawnym, gdyż ich zdaniem wielu radców nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu prawa karnego.

- Gdybym dziś złożył wniosek o wpis na listę adwokatów, zostałbym na nią niewątpliwie wpisany. Takie zapewnienia, dotyczące radców prawnych, wielokrotnie składała Naczelna Rada Adwokacka. Zostałbym więc adwokatem bez konieczności zbadania mojej wiedzy na temat prawa karnego - przypomina Maciej Bobrowicz.

Władze samorządu radcowskiego chcą jednocześnie, aby radcowie doszkalali się z zakresu prawa karnego. W tym celu powołały Centrum Kształcenia Ustawicznego, które współpracuje z wszystkimi okręgowymi izbami radców prawnych.

- W ciągu kilku miesięcy udało się nam podnieść kwalifikacje ponad 2 tys. radców. Podobnie będzie w przypadku szkoleń związanych z prawem karnym - twierdzi prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zdaniem radcy prawnego Dariusza Okolskiego z kancelarii Okolski Kancelaria Radcowska jak najszybciej należy wprowadzić zmiany, które zrównają uprawnienia radców prawnych z uprawnieniami adwokatów.