Odpowie nie tylko wysyłający

Po nowelizacji rozszerzony zostanie katalogu podmiotów odpowiedzialnych za rozsyłanie spamu. Za naruszenia odpowiadać nie tylko sami nadawcy spamu, ale także zleceniodawcy i podmioty, które odnoszą korzyści z przesłania informacji niezamówionych. Prezes UKE, w celu znalezienia i zabezpieczenia dowodów przesyłania spamu, będzie mógł dokonywać kontroli pomieszczeń, w których zlokalizowano urządzenie służące przesyłaniu tego rodzaju informacji. W trakcie postępowania będzie mógł korzystać z pomocy Policji. Przepisy dotyczące ochrony przed spamem wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Dostawcy usług telekomunikacyjnych i operatorzy oraz wszyscy przedsiębiorcy będą musieli podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów.

- Spam jest często zainfekowany złośliwymi plikami, w tym z oprogramowaniem szpiegującym – mówi Bartłomiej Witucki, Koordynator i Rzecznik Business Software Alliance w Polsce. Może doprowadzić do utraty danych lub dostęp osób z zewnątrz do danych i informacji poufnych, takich jak np. kody dostępu do bankowości internetowej- tłumaczy rzecznik BSA

Punkty zgłoszeń

Dostawcy usług telekomunikacyjnych utworzą punkty przyjęć zgłoszeń incydentów naruszenia bezpieczeństwa telekomunikacyjnego w ramach oferowanych usług. Dzięki temu łatwiejsze ma być wykrywanie, identyfikacji i przeciwdziałanie praktykom sparingu. Podmioty te będą zobowiązani są do wzajemnej wymiany informacji o przypadkach przesyłania informacji niezamówionych na terenie kraju, w ramach utworzonych punktów.

- Prezesa UKE będzie miał obowiązek stworzenia ogólnopolskiego punktu przyjmowania zgłoszeń o przesyłaniu spamu, do którego zgłoszenia będą napływały od dostawców usług telekomunikacyjnych – mówi Magdalena Gaj.

Organ regulacyjny będzie mógł występować do dostawców usług telekomunikacyjnych i operatorów z wnioskiem o dostarczenie w wyznaczonym terminie informacji niezbędnych dla wypełnienia swoich zadań. Dotyczyć to może także danych osobowych abonentów.


Liczby:

71 postępowań o przesyłanie spamu wszczęła Policja w latach 2003-2006

61 miliardów – tyle niechcianych wiadomości trafia co roku na skrzynki mailowe.