Stosowanie e-przetargów daje oszczędności sięgające 10-20 proc. wartości zamówienia. Jako pierwszy e-licytację przeprowadził na publicznej platformie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

- Na licytacji elektronicznej wybraliśmy dostawcę papieru do drukarek atramentowych i laserowych. Startowało 4-5 wykonawców - mówi Waldemar Kuliński, sekretarz woj. mazowieckiego.

Zapewnia, że przy kolejnych zamówieniach Urząd także skorzysta z platformy.

- Będziemy korzystać z tej drogi udzielania zamówień. Pomysł jest dobry i sprawdza się przy dostawach towarów o jednorodnym charakterze. Publiczna platforma jest bezpłatna i bezpieczna - dodaje Waldemar Kuliński.

Uważa on, że dostawcy muszą się jeszcze doszkolić, po to, by nie mieć problemów z obsługą platformy.

Urząd Marszałkowski przeprowadzał już e-licytacje na komercyjnych platformach. Również Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach zorganizował przetarg na dostawę farb na platformie UZP.

- Postępowanie zostało unieważnione z powodu błędu formalnego. Zaznaczyliśmy w ogłoszeniu, że licytacja będzie trwała godzinę i zostanie zamknięta, jeżeli w ciągu pięciu minut od ostatniego postąpienia nie padnie kolejne - wskazuje Jacek Mizdalski z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

- W efekcie, po tym jak od pierwszego postąpienia minęło pięć minut, licytacja została automatycznie zamknięta. Tymczasem wykonawcy byli pewni, że mają zagwarantowaną godzinę i mają jeszcze czas na składanie swych ofert - dodaje.

- Uważaliśmy, że zaznaczając obie opcje system będzie czytał je łącznie, a tymczasem licytacja została zamknięta przed wskazanym czasem. Nie rezygnujemy i ponownie przeprowadzimy przetarg na farby poprzez licytację - mówi.

Podczas ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych rozszerzono możliwość stosowania licytacji elektronicznej. Można z niej korzystać przy dostawach, usługach i robotach budowlanych przy mniejszych zamówieniach, czyli do wartości unijnych. Nie jest konieczne posiadanie podpisu elektronicznego.