Na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej będzie rozważać możliwość zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ostatniej nowelizacji prawa o adwokaturze.

Mogą być skargi

Samorządy adwokatów nie są zadowolone z nowych przepisów, zgodnie z którymi likwidacji ulegnie część ustna na egzaminie zawodowym oraz praktyki aplikanckie w sądach i prokuraturach. Jednocześnie wpis na listę adwokatów i radców prawnych otworzy się dla doktorów prawa po trzyletniej praktyce zawodowej, ale bez konieczności odbywania aplikacji i zdawania egzaminów adwokackich.

- Mam przeczucie, że niebawem sądy dyscyplinarne będą miały pełne ręce roboty, rozpatrując skargi na adwokatów, którzy nie potrafili sformułować wniosków dowodowych, przesłuchać świadków albo nie znaleźli odpowiednich argumentów do obrony - tłumaczy Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

- Do zawodu przystąpi rzesza osób bez praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania innych zawodów prawniczych, a także bez umiejętności wyrażania myśli - dodaje prezes Agacka-Indecka.

Decyzja o zaskarżeniu znowelizowanych przepisów do TK nie zapadła jeszcze u radców prawnych.

- Sprawa ta nie była też przedmiotem posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych - tłumaczy Dariusz Sałajewski, wiceprezes KRRP.

Wniosek do Trybunału

W listopadzie 2007 r. Krajowy Zjazd Radców Prawnych podjął uchwalę zobowiązującą Krajową Radę Radców Prawnych do rozważenia możliwości złożenia wniosku do Trybunału w przypadku, gdyby przyjęte rozwiązania nie były zgodne z konstytucją i jego wcześniejszymi orzeczeniami.

- Dzisiaj nie możemy powiedzieć, czy nowe przepisy są zgodne z konstytucją, ponieważ nie mamy wewnętrznych ekspertyz - podsumowuje Dariusz Sałajewski.

Nowelizacja przepisów została już podpisana przez prezydenta i czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.