Projekt zmian w prawie o prokuraturze i ustawie o SN, autorstwa posłów PiS, to dowód na "absolutne dziadostwo legislacyjne obecnej partii władzy" - ocenił w czwartek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

Posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt zmian m.in. w Prawie o prokuraturze oraz w ustawie o Sądzie Najwyższym; propozycje dotyczą m.in. procedury obsadzania stanowisk sędziowskich w SN i procedury wyboru I Prezesa SN.

Projekt zakłada, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na I prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN. Obecnie Zgromadzenie może tego dokonać dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

Tyszka proszony przez PAP o komentarz w tej sprawie ocenił, że te zmiany to "dowód na absolutne dziadostwo legislacyjne obecnej partii władzy". Jak dodał, "dlaczego nie można było spokojnie przewidzieć problemów związanych z tymi punktami i uchwalić tego w poprzednich ustawach o Sądzie Najwyższym".

"Sejm nie jest maszynką do głosowania, a PiS powinno albo zmienić konstytucję - jeżeli im nie odpowiada, albo zacząć jej przestrzegać" - podkreślił Tyszka.

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta z marca 2018 r. liczba stanowisk sędziowskich w SN wynosi 120. Obecnie ustawa o SN stanowi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na stanowisko I prezesa spośród sędziów SN w stanie czynnym, niezwłocznie po obsadzeniu 110 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego.

Z kolei w projekcie PiS proponuje się, aby następowało to "niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego", czyli przy obecnej liczbie sędziów SN - 80.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, zmiana w procedurze wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN służy "umożliwieniu szybszego - z pożytkiem dla funkcjonowania Sądu Najwyższego - doprowadzenia do powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, już po obsadzeniu 2/3 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego".

Projekt zakłada również zmiany w procedurze obsadzania stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Według uzasadnienia projektu, proponowane zmiany gwarantują kandydatowi na sędziego SN możliwość złożenia dodatkowych dokumentów w postępowaniu nominacyjnym, co ma na celu "wykazanie posiadanych kwalifikacji do objęcia tego stanowiska".

Jednocześnie projekt prowadza rygor pozostawienia bez rozpoznania tych zgłoszeń na sędziów SN, które nie spełniają wymogów lub zostały dokonane przez osoby niespełniające formalnych kryteriów albo zostały złożone po terminie.