Przedsięwzięcia Euro 2012 będzie można finansować także przy udziale kapitału prywatnego. Przesądza o tym nowelizacja specustawy o Euro 2012, która trafiła do Senatu. Zmiany przygotowane przez posłów PO popiera resort sportu.

Dzięki nim inwestycje finansowane ze środków prywatnych będą mogły skorzystać z ułatwień administracyjnych - zwłaszcza budowlanych i lokalizacyjnych - przewidzianych w specustawie o Euro 2012. Chodzi zwłaszcza o centra pobytowo-szkoleniowe, hotele i pensjonaty. Problem w tym, że nie wiadomo, na jakiej podstawie konkretny projekt znajdzie się na liście przedsięwzięć Euro 2012, a inny nie.

Także kapitał prywatny

- Nowelizacja zakłada umożliwienie finansowania przedsięwzięć nie tylko ze środków publicznych - budżetu państwa, Unii Europejskiej - lecz także przy udziale kapitału prywatnego. Zmiana ta została wprowadzona dzięki sugestiom samorządów lokalnych i miast gospodarzy Euro 2012 - podkreśla poseł Roman Kosecki (PO).

- Budowa, rozbudowa, przebudowa bądź remont stadionów i innych obiektów budowlanych służących przygotowaniu mistrzostw nadal będą finansowane ze środków publicznych. Realizację inwestycji zapewnią tzw. spółki celowe powoływane w oparciu o przepisy nowelizacji ustawy. Zaplecze turystyczno-rekreacyjne, gastronomiczne, szkoleniowe będzie realizowane przez inwestorów prywatnych, co pozwoli odciążyć bezpośrednio budżety lokalne - dodaje Roman Kosecki.

Nie ma procedury

Nowelizacja ma jednak istotny brak. Nie określa trybu ubiegania się o wpis w wykazie przedsięwzięć Euro 2012 inwestycji finansowanych ze środków prywatnych. Wykaz jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów.

- Brakuje uregulowań w zakresie trybu umieszczania w wykazie przedsięwzięć Euro 2012 inwestycji prywatnych. Z jednej strony coś umożliwiamy, a z drugiej strony nie określamy, w jaki sposób te podmioty będą mogły starać się o wpisanie do rozporządzenia - mówi poseł Tomasz Garbowski (Lewica).

- Nowelizacja w obecnym kształcie nie rozwiązuje problemu doboru projektów, którym zostanie nadany status przedsięwzięć Euro 2012. Brak ten będzie szczególnie dotkliwy w przypadku weryfikacji przedsięwzięć prywatnych. Tymczasem nowelizacja nie przewiduje żadnych procedur wyboru poszczególnych projektów. Co więcej, lista przedsięwzięć Euro 2012 jest określana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a nie decyzji administracyjnej. Tym samym brak będzie możliwości kwestionowania takiej listy przez zainteresowane podmioty - ocenia Maciej Szambelańczyk, radca prawny w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

- Ustawodawca winien uregulować kwestie proceduralne pozwalające na umożliwienie każdemu, na równych zasadach, żądania wpisania przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięci Euro 2012. W przeciwnym razie pozostanie problem, z jakich powodów np. tylko jeden z hoteli budowanych w danym mieście jest niezbędny do przeprowadzenia turnieju Euro 2012 - wskazuje dr Marcin Smaga z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w opinii wykonanej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych.