Śledztwo ws. śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Henryka Ciocha zostało umorzone; nie stwierdzono, aby jakiekolwiek osoby trzecie przyczyniły się do śmierci sędziego - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński.

Sędzia TK prof. Henryk Cioch zmarł 20 grudnia 2017 r. we własnym mieszkaniu. Prokuratura tego samego dnia wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci sędziego. "Przyjęta kwalifikacja jest kwalifikacją roboczą, przyjmowaną przez prokuratora w tego typu przypadkach - to znaczy w sytuacjach, gdzie przeprowadzone wstępne czynności nie wskazują, że do śmierci osoby przyczyniły się osoby trzecie, ale zachodzi konieczność pełnego wyjaśniania przyczyny śmierci, w tym m.in. poprzez uzyskanie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej" - wyjaśniał wówczas prok. Łapczyński.

We wtorek w rozmowie z PAP prok. Łukasz Łapczyński powiedział, że śledztwo ws. śmierci sędziego Ciocha zostało umorzone na początku lipca na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 1 kodeksu postępowania karnego.

"W toku tego śledztwa przesłuchano świadków, uzyskano dokumentację medyczną dotyczącą wcześniejszego leczenia sędziego, jak też uzyskano opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej. Z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa powstała w mechanizmie wcześniejszych zmian chorobowych. W oparciu o ustalenia poczynione w toku śledztwa nie stwierdzono by jakiekolwiek osoby trzecie w jakikolwiek sposób, czy to przez działanie, czy to przez zaniechanie, przyczyniły się do śmierci" - powiedział prokurator.

Pierwsze o umorzeniu śledztwa ws. śmierci sędziego Ciocha poinformowało radio RMF FM.

Prof. Henryk Cioch urodził się 30 lipca 1951 r. w Lubaczowie. W 1973 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. obronił pracę doktorską, w 1996 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 r. został profesorem nauk prawnych.

Przez wiele lat wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1997 r. pracował tu na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na stanowisku profesora. W latach 2002-2004 pełnił funkcję prodziekana tego wydziału; był też dyrektorem Instytutu Prawa Prywatnego, kierował Katedrą Prawa Cywilnego.

Cioch zajmował się problematyką prawa cywilnego, spółdzielczego, fundacyjnego, stowarzyszeniowego i rzeczowego. Był m.in. członkiem zespołu ekspertów powołanego przez Prezydenta RP do przygotowania projektu ustawy Prawo spółdzielcze, a także przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. W 2010 roku prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r. Cioch – jako bezpartyjny kandydat Prawa i Sprawiedliwości – uzyskał mandat senatora VIII kadencji.

W grudniu 2015 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przez rok nie był dopuszczany do orzekania przez ówczesnego prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego - wraz z dwójką innych sędziów: Lechem Morawskim i Mariuszem Muszyńskim. Sędziowie zostali w pełni włączeni do składu TK 20 grudnia 2016 r., gdy prezesem Trybunału była już Julia Przyłębska.

Cioch zmarł 20 grudnia w Warszawie. Sekcja zwłok wykazała, że doszło u niego do niewydolności krążeniowo-oddechowej.