Staż zamiast asesury

- Jedną z wad nowego modelu aplikacji jest to, że z prawdziwą praktyką pracy w sądzie aplikant będzie miał do czynienia dopiero po zakończeniu aplikacji. Podczas nauki w Krajowej Szkole mają zastąpić je symulacje rozpraw, zajęcia, podczas których praktyka będzie tworzona przez organizatorów - zauważa sędzia Przymusiński.

Aplikacja sędziowska będzie trwała 54 miesiące. W tym czasie przez 30 miesięcy aplikanci będą uczestniczyli w zajęciach i praktykach w Krajowej Szkole. Następnie będą kontynuowali praktykę w sądach z tą różnicą, że zamiast asesury (której wykonywanie będzie zakazane po 5 maja 2009 r.) odbędą staże na stanowiskach: asystenta sędziego, a następnie referendarza sądowego (kolejne 24 miesiące).

Aplikacja prokuratorska ma trwać 30 miesięcy i zostanie połączona z zajęciami i praktykami w Krajowej Szkole. Po zdaniu egzaminu prokuratorskiego do ministra sprawiedliwości trafi lista klasyfikacyjna aplikantów ułożona według osiągniętych wyników w nauce. Kolejność na niej zadecyduje o możliwości pracy na stanowisku asesora prokuratorskiego.

Stypendia dla każdego

Wszyscy, którzy dostaną się na aplikację ogólną, a następnie specjalistyczną, uzyskają prawo do pobierania państwowego stypendium.

- O możliwości jego otrzymania nie będzie decydować status materialny rodziców czy współmałżonka. Aplikacja ma być atrakcyjna nie tylko pod względem gwarancji pracy, ale też w sensie finansowym. Z otrzymanych pieniędzy aplikanci będą musieli utrzymać się, dojechać do Krakowa na zajęcia - mówi prokurator Andrzej Leciak, p.o. dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Kwoty przyznawane aplikantom aplikacji ogólnej nie będą mogły przekraczać 70 proc. wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego. Tymczasem to wynagrodzenie jest równe 75 proc. podstawowej pensji sędziego sądu rejonowego. Dziś byłoby to prawie 2,6 tys. zł brutto. Po zakwalifikowaniu na listę aplikantów stypendium zostanie podniesione i zrównane z pensją zasadniczą referendarza sądowego w stawce podstawowej, czyli około 3,7 tys. zł brutto. Pobrane stypendium trzeba będzie zwrócić w przypadku skreślenia z listy aplikantów lub odmówienia pracy w zawodzie.

54 miesiące będzie trwała aplikacja sędziowska

30 miesięcy będzie trwała aplikacja prokuratorska

Podstawa prawna

• Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2009 r. nr 26, poz. 157).