Dzisiaj wchodzi w życie ustawa z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która wprowadza nowy, scentralizowany system kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów. Za kilka miesięcy absolwenci prawa, którzy pomyślnie przejdą egzamin konkursowy, rozpoczną dwuetapową aplikację w krakowskiej siedzibie Krajowej Szkoły.

- Ustawa wypełnia zalecenia organów europejskich i tworzy jednolity w skali całego kraju system szkolenia aplikantów. Szkoleniem przestaną zajmować się prokuratury i sądy w poszczególnych okręgach - mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Egzamin już w czerwcu

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości pierwszy nabór na aplikację ogólną w 2009 roku przewidywany jest w czerwcu.

- Nabór zostanie ogłoszony po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o Krajowej Szkole, a w szczególności rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej. Wydanie rozporządzeń wykonawczych nie jest możliwe przed wejściem w życie przepisów o szkole - podkreśla Joanna Dębek z Wydziału Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z uwagi na brak naboru na aplikacje państwowe w 2008 roku, do konkursu przystąpi więcej absolwentów niż w poprzednich latach. Podstawą do zarządzenia naboru na aplikację i określenia liczby wolnych miejsc będzie prognoza potrzeb kadrowych sądów i prokuratury, a nie liczba zainteresowanych. Prawdopodobnie, oprócz czerwcowych egzaminów, w październiku lub listopadzie 2009 r. odbędzie się drugi nabór, do którego będą mogły przystąpić osoby, które obronią prace magisterskie w późniejszych terminach.

Egzamin na aplikację ogólną ma składać się z testu i pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Po nim osoby z najlepszymi wynikami przystąpią do części ustnej.

Specjalizacje dla najlepszych

Kształcenie młodych śledczych i sędziów ma odbywać się dwuetapowo. Najpierw odbędą wspólnie roczną aplikację ogólną. W jej trakcie mają uczestniczyć w zajęciach i praktykach w Krajowej Szkole oraz praktykach w sądach i prokuraturach w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Każdy aplikant będzie miał swojego patrona koordynatora. Jego zadanie to merytoryczna pomoc oraz nadzorowanie i koordynowanie prawidłowego przebiegu praktyk aplikanta. Kolejni patroni będą czuwać nad aplikantami podczas każdej z praktyk. Warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk.

Po ukończeniu aplikacji ogólnej młodzi prawnicy otrzymają dyplom i będą mogli złożyć wniosek o kontynuowanie szkolenia na aplikacji prokuratorskiej lub sędziowskiej. O przyjęciu zadecydują wyniki kandydata przesądzające o jego pozycji na liście klasyfikacyjnej. Osoby, które nie dostaną się na specjalizację, otrzymają propozycję pracy na stanowisku asystenta lub referendarza.