ZMIANA PRAWA

Sprzedaż produktów bez instrukcji w języku polskim stanowi istotną wadę produktu, która uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy. Co więcej, przedsiębiorca, który wprowadził wadliwy towar na rynek, może spodziewać się kary finansowej. Inspektorzy Inspekcji Handlowej mogą bowiem nałożyć mandat do 500 zł na firmy, które na terenie Polski stosują wyłącznie obcojęzyczne nazwy towarów lub usług, sporządzają w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje, instrukcje obsługi, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania. Przewiduje to rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 23, poz. 131), które weszło w życie 26 lutego. Inspektorzy będą także uprawnieni do karania grzywną tych, którzy na terytorium Polski w relacjach z konsumentami spisują umowy lub inne dokumenty wyłącznie w języku obcym oraz sporządzają umowy i inne dokumenty przy wykonywaniu przepisów prawa pracy.