ZMIANA PRAWA

Projekt ustawy o dowodach osobistych, który przygotowuje Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych, przewiduje, że nowe dokumenty tożsamości będą zawierały przede wszystkim nośnik informacji z obrazem twarzy posiadacza. Zanim jednak ten projekt zostanie przyjęty przez rząd, Sejm zajmie się poselskim projektem ustawy nowelizującej przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Posłowie proponują, by dowód osobisty zawierał informacje na temat grupy krwi, płci, wzroście w centymetrach i kolorze oczu właściciela. Informacje o grupie krwi powinien również zawierać paszport i prawo jazdy.

Zdaniem autorów projektu nieoznaczeni w tych dokumentach grupy krwi posiadacza powoduje trudności przy udzielaniu poszkodowanym pomocy ze strony ratowników i lekarzy.

Aby uniknąć narażania właścicieli dowodów osobistych i innych dokumentów na dodatkowe wydatki związane z ich wymianą, autorzy projektu proponują, że obecnie obowiązujące zachowają swoją ważność aż do czasu ich wymiany po okresie, na jaki zostały wydane. Projekt nie wprowadza żadnych zmian do dotychczasowego sposobu i trybu wydawania tych dokumentów.

Zdaniem Konstantego Radziwiłła, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, zamieszczenie informacji na temat grupy krwi w dowodach osobistych i paszportach jest zasadne. Jego zdaniem projekt nie przewiduje składania przez zainteresowane osoby karty informacyjnej o grupie krwi w przypadku wnoszenia wniosków o nadanie numeru PESEL oraz wydanie paszportu.

Ustawa, jeżeli zostanie uchwalona, wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.