"Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2020 roku" - uznaje w stanowisku przyjętym 5 lipca Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

- W obliczu zagrożenia dla rządów prawa, kierując się potrzebą realizacji najważniejszej powinności Adwokatury Polskiej, jaką jest stanie na straży praworządności oraz ochrona praw i wolności obywatelskich, mając na względzie treść art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, najwyższego prawa Rzeczypospolitej, w pełni podzielamy zawarte w Uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 roku stanowisko, i uznajemy, że Pani SSN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2020 roku - uznała Naczelna Rada adwokacka.

Podobne zdanie wyrazili sędziowie podczas posiedzenia Ogólnego Sędziów SN oraz sama Małgorzata Gersdorf. Wczoraj, podczas konferencji prasowej mówiła: "stanowisko prezesa SN, niezależnie od tego kto by nim był, ma kadencyjność określoną w konstytucji". "Ta kadencyjność nie podlega dyskusjom i zmianom ustawowym skoro jest określona w konstytucji i tu stosujemy wprost przepisy konstytucji".

Z kolei sędziowie SN podjęli decyzję, że przepis dotyczący kadencji i stanu czynnego sędziowskiego prof. Gersdorf jest bezpośrednio stosowany. Za tym stanowiskiem głosował także Józef Iwulski.

Od przyszłego tygodnia I Prezes Sądu Najwyższego udaje się na urlop. Na jak długi - tego nie wiadomo.