- Uważamy, że nie tylko dostępność do treści w internecie, ale również wszelkie możliwości przedstawiania swoich własnych opinii to jest bardzo ważna część życia obywatelskiego i społecznego – powiedział Mateusz Morawiecki. Premier odpowiedział w ten sposób na pytanie o stanowisko polskiego rządu wobec dyrektywy prawnoautorskiej.

Polski rząd nie mam żadnych, najmniejszych nawet zamiarów, żeby ograniczać dostęp do treści w internecie. Wręcz przeciwnie, dyskutujemy z Komisją Europejską, z władzami UE w Brukseli, żeby właśnie wszelkie przepisy, które oni wdrażają w ramach całej Unii Europejskiej, żeby były zastosowane możliwie jak najłagodniej – podkreślił premier.