Egzamin wstępny na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną będzie składał się w tym roku ze 150, a nie tak jak dotychczas 250 pytań testowych. Aby go zaliczyć, trzeba będzie poprawnie odpowiedzieć na 100 z nich. Natomiast szansę na przystąpienie do egzaminu otrzymają również osoby, które nie zdążą się obronić na 45 dni przed egzaminem. Wystarczy, aby do dnia, w którym upływa termin na zgłoszenie kandydata do komisji kwalifikacyjnej, kandydat uzyskał absolutorium. Takie rozwiązania znalazły się w przyjętej wczoraj przez Sejm, wraz z częścią poprawek Senatu, ustawie nowelizującej prawo o adwokaturze, o radcach prawnych oraz prawo o notariacie.

Tegoroczne egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką i radcowską odbędą się w tym samym dniu i na podstawie tego samego testu. Minister sprawiedliwości powoła też jeden zespół do przygotowania pytań testowych. W jego skład wejdą przedstawiciele ministerstwa, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

- Dobrze, że testy zostaną ujednolicone. Wszystko zmierza przecież do unifikacji obu zawodów. Świadczy o tym choćby liczba adwokatów zajmujących się dziś sprawami gospodarczymi - uważa radca prawny Hanna Matyjuk.

Najpóźniej 30 czerwca tegoroczni kandydaci na trzy aplikacje korporacyjne: adwokacką, radcowską i notarialną, poznają datę egzaminu wstępnego. Szkolenia rozpoczną się 1 stycznia 2010 r. Aplikacja notarialna będzie trwać dwa i pół roku, adwokacka i radcowska - trzy lata.

Sejm odrzucił przyjęte przez Senat poprawki wprowadzające obowiązek odbywania przez aplikantów pięciomiesięcznej praktyki w sądach i prokuraturze. W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej ta decyzja spowoduje obniżenie jakości usług prawniczych w Polsce.

- Do zawodu przystąpi rzesza osób bez praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania innych zawodów prawniczych, a także bez umiejętności wyrażania myśli - mówi Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA.

Niestety, akceptacji ze strony posłów nie zyskały też poprawki dotyczące przywrócenia ustnych egzaminów adwokackich i radcowskich.

30 czerwca to ostateczny termin ogłoszenia daty egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze