Sejm znowelizował dzisiaj prawnicze ustawy korporacyjne.

Tegoroczny egzamin wstępny na aplikację adwokacką, radcowska i notarialną będzie składał się ze 150, a nie tak jak dotychczas 250 pytań testowych.

Aby go zaliczyć trzeba będzie poprawnie odpowiedzieć na 100 z nich. Natomiast szansę na przystąpienie do egzaminu otrzymają również osoby, które nie zdążą się obronić na 45 dni przed egzaminem. Wystarczy, aby do dnia, w którym upływa termin na zgłoszenie kandydata do komisji kwalifikacyjnej kandydat uzyskał absolutorium.

Takie zapisy znalazły się w przyjętej w piątek przez Sejm wraz z częścią poprawek Senatu ustawie nowelizującej prawo o adwokaturze, o radcach prawnych oraz prawo o notariacie.

Nowe zasady

Tegoroczne egzaminy wstępne aplikacje adwokacką i radcowską odbędą się w tym samym dniu i na podstawie tego samego testu.

Minister Sprawiedliwości powoła też jeden zespół do przygotowania pytań testowych. W jego skład wejdą przedstawiciele ministerstwa, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

- Dobrze ze testy zostaną ujednolicone. Wszystko zmierza przecież do unifikacji obu zawodów. Świadczy o tym choćby liczna adwokatów zajmujących się dziś sprawami gospodarczymi – uważa radca prawny Hanna Matyjuk.

Najpóźniej 30 czerwca tegoroczni kandydaci na trzy aplikacje korporacyjne: adwokacką, radcowską i notarialną poznają datę egzaminu wstępnego. Szkolenia rozpoczną się 1 stycznia 2010 r. Aplikacja notarialna będzie trwać 2,5 roku, natomiast adwokacka i radcowska – 3 lata.

Jednostronne otwarcie

Zgodnie z nowymi przepisami wpis na listę adwokatów i radców prawnych, bez konieczności zdawania egzaminu zawodowego i odbywania aplikacji, będą mogły uzyskać między innymi osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza. Naczelną Radę Adwokacką martwi jednak, że adwokatura otwiera się bez żadnych ograniczeń.

- Niezwykle istotne jest różnorodne doświadczenie zawodowe adwokata zdobyte podczas wieloletniej praktyki – mówi Hanna Matyjuk. Adwokat, posiadający odpowiednie doświadczenie powinien mieć wybór. Możliwość orzekania byłaby niejako ukoronowaniem jego kariery zawodowej – dodaje prawnik.

Kalendarz aplikanta

- Najpóźniej 30 czerwca 2009 r. minister sprawiedliwości poda informacje o terminie i opłacie za egzamin wstępny
- 90 dni przed egzaminem zapoznamy się z wykazem aktów prawnych, na podstawie których zostaną opracowane pytania testowe
- 50 dni przed egzaminem minister sprawiedliwości otrzyma testy wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi
- 45 dni przed egzaminem trzeba złożyć zgłoszenie do komisji kwalifikacyjnej.
- 1 stycznia 2010 r. rozpoczną się poszczególne aplikacje

Komentarz Naczelnej Rady Adwokackiej

Sejm RP znowelizował ustawę Prawo o adwokaturze, znosząc ustne egzaminy kończące aplikację adwokacką. Tym samym Sejm odrzucił przyjęte przez Senat poprawki, postulowane przez Naczelną Radę Adwokacką. W ocenie NRA ta decyzja, spowoduje drastyczne obniżenie jakości usług prawniczych w Polsce.

- Żałuję, że zwyciężyła tendencja odmienna – komentuje Joanna Agacka-Indecka Prezes NRA.

Mam smutne przeczucia, że niebawem sądy dyscyplinarne będą miały pełne ręce roboty, rozpatrując skargi na adwokatów, którzy nie potrafili sformułować wniosków dowodowych, przesłuchać świadków, albo nie znaleźli odpowiednich argumentów do obrony.

Do zawodu przystąpi rzesza osób bez praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania innych zawodow prawniczych, a także bez umiejętności wyrażania myśli.

Uchwalona ustawa likwiduje także możliwość odbywania praktyk aplikantów w sądach i prokuraturach.

W głosowaniu zabrakło tylko jednego głosu aby utrzymać praktyki w dotychczasowej formie.

Przegłosowano również dostęp do zawodu adwokata dla doktorów prawa z trzyletnim doświadczeniem pracy w kancelarii prawniczej, bez konieczności odbywania aplikacji oraz zdawania egzaminu adwokackiego