Urząd Ochrony Danych Osobowych wysłał do konsultacji publicznych dokument zawierający wskazówki dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego. Zawiera on m.in. zasady przetwarzania danych osobowych i listę pytań i odpowiedzi w sprawach z tym związanych.

Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej zawarto ogólne informacje dotyczące m.in. zasad przetwarzania danych osobowych, definicje i przepisy regulujące stosowania monitoringu wizyjnego. Druga część zawiera listę pytań i odpowiedzi dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to jest legalności przetwarzania danych z monitoringu, celów jego stosowania, okresów przechowywania, zabezpieczenia i możliwości wykorzystywania nagrań.

Dokument w fazie wstępnej został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 15 lipca. Wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać uwagi lub zasygnalizować problemy nieujęte w dokumencie. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowana ostateczna wersja dokumentu, która będzie odpowiadała stanowisku prezesa UODO i wyznaczała kierunki stosowania prawa w konkretnych sprawach i postępowaniach.

Dyrektor UODO dr Edyta Bielak-Jomaa powiedziała w piątek na konferencji prasowej, że urząd wielokrotnie zgłaszał potrzebę uregulowania przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego, który, jak zaznaczyła, jest bardzo inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych i powinien podlegać szczególnym regulacjom. Sytuacja zmieniła się - jej zdaniem - po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i od tego czasu nie ma już potrzeby wprowadzania nowych regulacji.

Jomaa przypomniała, że ustawą z 10 maja o ochronie danych osobowych znowelizowano wiele przepisów sektorowych dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego przez pracodawców, w jednostkach oświatowych i w jednostkach samorządu terytorialnego. Zwróciła również uwagę, że te przepisy weszły w życie w tym samym czasie co rozporządzenie o RODO. "Ustawodawca dał małe szanse administratorom na dostosowanie tych przepisów do wymogów rzeczywistości. Stąd też w bardzo wielu sektorach i branżach jest bardzo dużo wątpliwości i niejasności związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego" - powiedziała Jomaa.

Z tego powodu - podkreśliła - potrzebne są wskazówki dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego w taki sposób, żeby było to zgodne z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. "Chcemy zebrać informacje zwrotne po to, żeby jak najlepiej poznać wątpliwości podmiotów, które stosować mają monitoring wizyjny, i żeby opracować jak najdokładniejsze wskazówki" - powiedziała Jomaa.