Szef Sztabu Generalnego dowodzi Siłami Zbrojnymi poprzez dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych jako najważniejszy żołnierz; do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania, WOT podlega resortowi obrony - zakłada projekt zmian w systemie dowodzenia opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Opublikowany w poniedziałek projekt nowelizacji ustaw o powszechnym obowiązku obrony i o urzędzie ministra obrony został przygotowany przez MON we współpracy z BBN i w konsultacjach z prezydentem. Zmiany te - jak wskazuje MON - są konieczne do wprowadzenia zmian w Systemie Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Projekt noweli wzmacnia rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako najważniejszego pod względem pełnionej funkcji żołnierza w czynnej służbie wojskowej. Będzie on pierwszym żołnierzem Rzeczpospolitej. Obecnie jest on na równi z innymi dowódcami.

Reklama

Według projektu Szef Sztabu Generalnego w czasie wojny będzie organem, który dowodzi Siłami Zbrojnymi RP do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia. "Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych (na czas wojny - PAP) i przyjęcia przez niego dowodzenia, dowodzi Siłami Zbrojnymi poprzez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych" - zapisano w projekcie.

Projekty noweli zakłada ponadto, że dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, do czasu osiągnięcia przez tę formację "pełnej zdolności do działania" będzie podlegał bezpośrednio szefowi resortu obrony.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że wprowadzone zmiany mają na celu m.in. dostosowanie polskiego systemu dowodzenia armią, do modelu obowiązującego w NATO.