Sąd Apelacyjny w Warszawie 28 maja 2018 roku, po rozpoznaniu apelacji obrońców i prokuratora, wydał wyrok w sprawie przeciwko Olafowi R. pseudonim Tusiek i Bartoszowi K. pseudonim Łopat.

Skuteczna apelacja prokuratora

Sąd uwzględnił apelację prokuratora w zakresie rażącej niewspółmierności kar wymierzonych oskarżonym. Sąd odwoławczy zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 lipca 2017 roku w ten sposób, że podwyższył orzeczone wcześniej kary. Olafowi R. Sąd podwyższył karę łączną z 8 do 12 lat pozbawienia wolności, zaś Bartoszowi K. z 3 do 5 lat pozbawienia wolności. W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest prawomocny.

Oskarżeni handlowali narkotykami

Akt oskarżenia w tej sprawie 30 maja 2016 roku skierował Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Olafa R. i Bartosza K. oskarżono o popełnienie w ramach recydywy zwykłej szeregu przestępstw związanych z uczestnictwem w obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w znacznych ilościach: Olafa R. o obrót 145 kilogramami marihuany, 32 kilogramami amfetaminy, 18 kilogramami kokainy i 17 kilogramami heroiny (łącznie 212 kilogramów narkotyków), zaś Bartosza K. o obrót 20 kilogramami marihuany, 6 kilogramami amfetaminy, 0,8 kilograma kokainy i 1 kilogramem heroiny (łącznie 27,8 kilograma narkotyków). Ponadto Olafa R. oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupie szkatułowej oraz dokonanie kradzieży z włamaniem do samochodu.

Sprawa stanowi wyodrębniony wątek postępowania prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej we współpracy z Zarządem w Warszawie CBŚP. Jego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupy Bukaciaka.

W sprawie tej dotychczas przedstawiono już zarzuty ponad 150 osobom. W toku tego postępowania zabezpieczono ponad 40 jednostek broni palnej i ponad 2000 sztuk amunicji, a także kilkadziesiąt kilogramów narkotyków.